Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

windows 10 home version will soon update to windows 11 home version. will my version 93.0 work with windows 11?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 40 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

windows 10 is going to update to windows 11 home. will this work?

Giải pháp được chọn

Works for me, but you will have to update and find out.

Edition Windows 11 Pro Version 21H2 Installed on ‎03-‎Jul-‎21 OS build 22000.258 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22000.258.0

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Works for me, but you will have to update and find out.

Edition Windows 11 Pro Version 21H2 Installed on ‎03-‎Jul-‎21 OS build 22000.258 Experience Windows Feature Experience Pack 1000.22000.258.0

Được chỉnh sửa bởi jonzn4SUSE vào

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.