Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Random Archiving of messages

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi rkapuaala

more options

Why does firefox keep archiving my email replies when I haven't even selected archive? I'll be typing along then, all of the sudden, it just archives the message I'm working on and prompts me that it has been archived? Is there a combination of keys that is doing this? I type really fast and I noticed this only happens when I type fast. I want to disable this feature, it is driving me nuts.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please delete this message, it occurred to me, finally, to look in outlook settings and disable it. I have. I don't know if it will work, but I'm pretty sure the issue has nothing to do with firefox.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.