Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

my screens leep flipping around

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

Locking this thread.
Please continue here: [/questions/1353956]
need technician

<i>Locking this thread.</i><br><i>Please continue here: [[/questions/1353956]]</i><br> need technician

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hey there!

What can I help you with? Do you have a specific problem with Firefox that I can help you out with?

Kind regards,

Bithiah