Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Rally Required Popup

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
more options

I opted out of Mozilla Rally and I still get a popup every time I open my browser that says Rally Required and asking me to install rally because I'm missing the rally add-on even though I opted out. The Website: https://rally.mozilla.org/rally-required/index.html

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.