Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

WHERE IS MY PRIVACY SETTING IN FIREFOX [NOT LISTED] SO I CAN CLEAN CACHE

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 74 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

WHERE IS MY PRIVACY SETTING IN FIREFOX MENU [NOT LISTED] SO I CAN CLEAR CACHE

WHERE IS MY PRIVACY SETTING IN FIREFOX MENU [NOT LISTED] SO I CAN CLEAR CACHE

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Được chỉnh sửa bởi TyDraniu vào

more options

Type about:preferences#privacy<enter> in the address bar. The button next to History, select Use Custom Settings.

Turn on Remember My Browsing And Download History At the bottom of the page, turn on Clear History When Firefox Closes. At the far right, press the Settings button. Turn on ONLY Cache and Form And Search History leaving the others off.

more options

Note that you won't be able to clear the browsing cache when you run Firefox in permanent Private Browsing mode (Always use Private Browsing mode; Never Remember History). In PB mode all data is kept in memory and is purged automatically when you close all PB mode windows.