Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox unexpected behavior with text fields

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jtravis23

more options

I'm using Firefox Portable. For some reason, in text fields, firefox will randomly "paste" (for lack of a better term) the localhost into a text field and act like it's pressed enter. It can occur when I'm changing tabs, typing, and occasionally when I'm doing nothing at all.

Is there any way to stop this? I've updated the software and tried reinstalling. I don't have any extensions or anything added to the base install. It happens randomly, but more and more frequently. These are new Windows 10 computers (mostly Panasonic FZ-55s, some Dell Toughbook models), and I can't find anything on them that would be causing this issue.

Any help would be greatly appreciated.

Giải pháp được chọn

Thank you very much for your help.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Firefox Portable is a 3rd-party build. Support is available here: http://portableapps.com/forums/support/firefox_portable

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thank you very much for your help.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.