Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox not syncing passwords

  • 3 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 61 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi William Jones

more options

Firefox for desktop is not syncing passwords from Firefox on Android.

I had to reinstall Windows on my PC and downloaded Firefox, but the passwords are not syncing from my Android to my PC. All my bookmarks, address, etc synced, but not my passwords. HELP!!! I do not use a master password.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Does it work if you enable the Primary Password as syncing logins may still be disabled without a Primary Password on all devices as a security measure ?

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

more options

I uninstalled Firefox and then reinstalled and that seemed to fix whatever the issue was.

more options

I'm having syncing issues in general.

I use Firefox across several devices and use Lockwise as well. Currently having issues with Firefox desktop syncing usernames and passwords with Lockwise and sending tabs to other Firefox devices with my account signed in.

Checking syncing process in Firefox desktop and it is just spinning.

Được chỉnh sửa bởi William Jones vào