Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

youtube video

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 73 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

youtube opan

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

youtube video opan

Hữu ích?

more options

Hi

What seems to be the problem that you are having with YouTube in Firefox?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.