Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Help : Unlock my account

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Yousef

more options

Hi,

I tried to sync my Firefox account but this happened :

The confirmation email we sent to ******* was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data.

Thanks!

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Yousef said

Hi, I tried to sync my Firefox account but this happened : The confirmation email we sent to ******* was returned and we’ve locked your account to protect your Firefox data. Thanks!

Hữu ích?

more options

Hữu ích?

more options

Thanks!

I've checked this link before!

I've never ever marks Firefox email as spam!!

I've been using Firefox Sync for years and this is the first time this happened! I guess it's a new thing that came to Firefox!

Seems like Mozilla have no option to help users to get through this problem! (nothing! just a simple community support forum!!!)

Email for my account is Yahoo and I have never had this problem!

Mozilla should really do something about this horrible issue!

I'll wait another 24 hours and try again, I guess!

Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.