Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Importing Baaokmarks from Google

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 2 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

Hi. I tried to import my bookmarks from Google to Firefox (on a Mac) as per the instructions but no joy. I followed the process and at the end it says that the process was successful, but when I look in the Manage Bookmarks area (and everywhere else), the bookmarks are not there. Help please.

Hi. I tried to import my bookmarks from Google to Firefox (on a Mac) as per the instructions but no joy. I followed the process and at the end it says that the process was successful, but when I look in the Manage Bookmarks area (and everywhere else), the bookmarks are not there. Help please.

Giải pháp được chọn

Oh that's very weird. I am very sorry but I couldn't be more useful!

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey there!

Please have a look at the following link:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1353329#answer-1449555

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

more options

Thanks Bithiah

Unfortunate, I had tried that approach and as per my original, although the last step of the process said that the transfer was successful, but in fact the bookmarks were no where to be found!

more options

Giải pháp được chọn

Oh that's very weird. I am very sorry but I couldn't be more useful!