Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Enable Java

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 89 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Seburo

more options

I keep banging my head up against being excluded from using sites like Channel4 (UK) because there is no way to have java work!! Must I migrate all my browser traffic to edge? You seem intent on excluding anyone who doesn't code from your products nowadays.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Hi

I am able to access the Channel4 site without a problem. To help us to look into this matter for you:-

Which add-ons do you have installed in Firefox?

What level of tracking protection do you have set?