Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

After update to 93.0, can't open links unless I disable uBlock origin

  • 5 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 23 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

After the most recent update to Firefox 93.0, I could not open any links at all. It was OK in troubleshooting mode, so I went through and disabled all of my add-ons one-by-one. Once I disabled uBlock Pro, links opened. But I need uBlock Pro! Is there a workaround or another option?

Giải pháp được chọn

Thanks. Someone on reddit recommended removing and reinstalling uBlock and that seemed to do the trick.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (5)

more options

uBlock Origin or uBlock Pro? If you have uBlock Pro (is that a thing?), I suggest removing it and using uBlock Origin instead.

https://addons.mozilla.org/firefox/addon/ublock-origin/

Hữu ích?

more options

Sorry for the confusion -- it's definitely uBlock ORIGIN. I don't know where I came up with "Pro."

Hữu ích?

more options

If you need more help on this, you should contact uBlock support. Please let us know what happens.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Thanks. Someone on reddit recommended removing and reinstalling uBlock and that seemed to do the trick.

Hữu ích?

more options

That was very good work. Well Done. Please flag your last post as Solved Problem as this can help others with similar problems. Go to that post and click the 'Solved' button to its right.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.