Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Chủ đề này đã đóng và được lưu lại. Vui lòng hỏi một câu hỏi mới nếu bạn cần giúp đỡ.

Facebook account unlock

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 21 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi ap7196960

more options

duplicate of /questions/1353322

Please my Facebook account unlock Not show opshen get a code on your phone Please show opshen my mobile number Password email: please reply to my email and unlock Facebook


edited email, password and phone# from public and search/spam bots view as this is a public community support forum.

duplicate of [/questions/1353322] Please my Facebook account unlock Not show opshen get a code on your phone Please show opshen my mobile number Password email: please reply to my email and unlock Facebook edited email, password and phone# from public and search/spam bots view as this is a public community support forum.
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Được chỉnh sửa bởi James vào

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Please my Facebook account unlock Not show opshen get a code on your phone Please show opshen email: please reply to my email and unlock Facebook

Được chỉnh sửa bởi James vào