Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

yas“playing video on YouTube is always choppy

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

“playing video on YouTube is always choppy

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hey there!

Please see the following link on fixing video issues:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-common-audio-and-video-issues

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Hey there!

If your problem has been solved, please mark an answer as the solution to let others know this thread has been solved.

Thanks!

Bithiah

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.