Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

in menu dropdown, I no longer have the word OPTION to use

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 20 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

All of a sudden, I cannot find the word OPTIONS in the Firefox menu list after clicking the 3 little lines. How do I get it back or did it change?

Giải pháp được chọn

Option on Windows and Preferences on Linux and Mac have been renamed and it is now called Settings on all supported platforms including mobile.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

I don't know where that is on Windows but you can probably find it from this article: https://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-options-preferences-and-settings

It may still be in the Tools menu on the menu bar (alt will show that set of menus).

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Option on Windows and Preferences on Linux and Mac have been renamed and it is now called Settings on all supported platforms including mobile.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.