Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

white bars on sides of window when title bar is disabled

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi white_bars

more options

Since three updates ago there are white bars on three sides of my Firefox window whenever I disable the title bar. (The bars should be visible if you open the first picture I've attached over a coloured background. The second picture shows the bars disappearing when the title bar is switched on.)

This problem persists in Safe Mode and even after a fresh installation of Firefox, so I am confident that my add-ons and themes are not the issue. The bars also show up when using the Firefox default theme, so a custom theme is not the problem either.

I have also tried, to no avail: Updating my graphics driver, changing my screen scaling, cleaning the registry. And of course simply restarting my computer.

I am at a loss as to what the issue is or how I can fix it.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

I actually figured this out after someone linked to this post on Reddit and I happened to see it. Just like that person I was running Firefox in compatibility mode for an older version of Windows. I don't have any idea how that got switched on, but my problem is solved either way.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Hmm, I can't think of a good reason for any kind of borders on a maximized window. However, I'm running Windows 10 and I can't test Windows 8.x myself.

Is Firefox the only application that is affected?

Is Full HD the native resolution of your monitor?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

I actually figured this out after someone linked to this post on Reddit and I happened to see it. Just like that person I was running Firefox in compatibility mode for an older version of Windows. I don't have any idea how that got switched on, but my problem is solved either way.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.