Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Synchronization Settings

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 4 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi m.cooley475

more options

Is there a way to undo and Synchronization that Hinders my Bookmarks Majorly? I was on my Laptop and i had an old recovery backup go thru and when i sync to fix it, it changed my most recent settings and i lost all my Bookmarks.

Is there a way to undo and Synchronization that Hinders my Bookmarks Majorly? I was on my Laptop and i had an old recovery backup go thru and when i sync to fix it, it changed my most recent settings and i lost all my Bookmarks.

Giải pháp được chọn

I fixed it, Found a restore feature.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

I fixed it, Found a restore feature.