Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Function deleted

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

I'm not disappointed that Firefox no longer has a "cut, copy, paste" function that is easily accessible and user friendly. I don't understand why this was eliminated. I" ask that it be restored to the drop down menu.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can only open the customize panel and drag&drop this buttons on your toolbar.