Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Yahoo Mail Intermittant 'No Internet connection' message while doing email's

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

While using yahoo mail (reading the emails) . gets intermittent ' no internet connection ' however the internet is working very well . If you wait a few minutes it will clear and can access the next email. I have been long time user of Firefox with no problems but this has been happening the past 2 months. If I go to microsoft Edge no problems. I'm using norton security but that has been several years , I have deleted cache and cookies.

While using yahoo mail (reading the emails) . gets intermittent ' no internet connection ' however the internet is working very well . If you wait a few minutes it will clear and can access the next email. I have been long time user of Firefox with no problems but this has been happening the past 2 months. If I go to microsoft Edge no problems. I'm using norton security but that has been several years , I have deleted cache and cookies.

Tất cả các câu trả lời (1)

more options