Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Restoring bookmarks

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello, I re-installed firefox and copied the backups from the old profile to the new profile. However, it is not complete - how do I find the bookmarks that were in the "other bookmarks folder" which is now empty and how do I find the bookmarks that were in my toolbar itself? Thank you.

Hello, I re-installed firefox and copied the backups from the old profile to the new profile. However, it is not complete - how do I find the bookmarks that were in the "other bookmarks folder" which is now empty and how do I find the bookmarks that were in my toolbar itself? Thank you.

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Copy two files, places.sqlite and favicons.sqlite, from the old profile folder to the new. You will need to rename the files already in the new profile if you don't want to overwrite them. https://support.mozilla.org/en-US/kb/recovering-important-data-from-an-old-profile

more options

Note: There may be more than one other bookmarks folder.