Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sprache deutsch

  • 2 trả lời
  • 11 gặp vấn đề này
  • 1399 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vega7848

more options

ich möchte die Sprache auf deutsch haben

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

please speek german

Hữu ích?

more options

Ganz nach unten scrollen, da wo weisse Schrift auf schwarzem Grund ist und in der mitte der Seite in dem weissen Feld "Deutsch" auswählen

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.