Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Sprache deutsch

  • 2 trả lời
  • 14 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vega7848

more options

ich möchte die Sprache auf deutsch haben

ich möchte die Sprache auf deutsch haben

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

please speek german

more options

Ganz nach unten scrollen, da wo weisse Schrift auf schwarzem Grund ist und in der mitte der Seite in dem weissen Feld "Deutsch" auswählen