Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Video lagging

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 883 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

Hello, I have issues with Firefox developer version for couple months now, when I play videos, like youtube, or other sites they constantly lag. They play for like 1min and lag, continue for another 2min then lag etc etc. (even short videos on twitter lag). It was not like that before and I don't have this problem in other browsers. Does anyone know what can be the problem here? Thanks

Hello, I have issues with Firefox developer version for couple months now, when I play videos, like youtube, or other sites they constantly lag. They play for like 1min and lag, continue for another 2min then lag etc etc. (even short videos on twitter lag). It was not like that before and I don't have this problem in other browsers. Does anyone know what can be the problem here? Thanks

Giải pháp được chọn

Hey there!

Please see the following link for the solution from a similar case to yours:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1347799

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Giải pháp được chọn

Hey there!

Please see the following link for the solution from a similar case to yours:

https://support.mozilla.org/en-US/questions/1347799

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

more options

Hey there!

If your issue is solved, please mark an answer as the solution. Thank you!

Kind regards,

Bithiah

more options
more options

Hey there!

If your problem is solved, please mark an answer as a solution to let others know this thread is finished. Thanks!

Kind regards,

Bithiah