Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Facebook

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 10 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Paul

more options

bold textI can't access Facebook.

'''bold text'''I can't access Facebook.

Giải pháp được chọn

Hi

This is a known issue with Facebook and is not due to a problem with Firefox. Please see https://www.bbc.co.uk/news/technology-58793174 for more information.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Hi

This is a known issue with Facebook and is not due to a problem with Firefox. Please see https://www.bbc.co.uk/news/technology-58793174 for more information.