Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

unlock account

  • 3 trả lời
  • 3 gặp vấn đề này
  • 48 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

My account was locked due to email account issues (returning verification emails) and I need to unlock.

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

The account should unlock itself after 24 hours.

Hữu ích?

more options

Waited 24 hrs and it's still locked...

Hữu ích?

more options

I called for an administrator.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.