Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Why am I getting a pop up "Password required - Mozilla Firefox"

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 13 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I put my Mozilla password in but it doesn't work! Is this a separate password different from my Firefox account password?

I put my Mozilla password in but it doesn't work! Is this a separate password different from my Firefox account password?

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Are you using a Primary(Master) Password ? I suggest you change it to no password.

more options

Yes, both passwords are different and have their own use purpose.

The Firefox Primary Password is used locally to encrypt the passwords stored in the profile folder and never leaves your computer. You need to enter this password to unlock the passwords stored in Lockwise (about:logins).

The password for the Firefox Sync Account is used to encrypt your personal data locally before it is uploaded to the Sync server and you need this password to be able to access the Sync account on other devices.