Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox ESR 91 MSI latest release

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 32 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jscher2000

more options

Hello,

I saw that ESR 91 has been released, but when I try downloading from this link below. it says that the latest version is ESR 78.

https://download.mozilla.org/?product=firefox-esr-latest&os=win&lang=en-US

Is there a specific time release? when the link above becomes ESR 91?

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

v91 is the current normal Firefox.

Firefox; Extended Support Release {web link} ESR Notes System Requirements

Hữu ích?

more options

ESR 91.1.0 was recently released.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/91.1.0/releasenotes/

the exe version is available in through this page.

https://www.mozilla.org/en-US/firefox/all/#product-desktop-esr

Được chỉnh sửa bởi Linh.Nguyen3 vào

Hữu ích?

more options

You can use the version selector (Which version would you like?) to choose between 78.14.0 and 91.1.0. Next week the last 78.15.0 ESR and the second 91.2.0 ESR version will be released as part of the two version overlap for switching from 78 ESR to the 91.3.0 version along with releasing Firefox 94.0

See also:

Hữu ích?

more options

You probably guessed this already, but product=firefox-esr-latest stays with the previous serious until its end-of-life before switching to the new series. This is to protect enterprise installations from unexpected version upgrades during their testing phase (first two releases of the new series are for testing).

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.