Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some video no longer plays

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 14 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Tiny

more options

I resisted upgrading FF because of the UI change but finally allowed FF to update. Now the streaming video of my local collage teams will no longer play. Youtube videos play normally and Facebook videos play normally. My system is Win7 64bit. The site where the videos no long play is: https://cowleytigers.com/csn. If a game isn't currently in progress when you go there click On Demand for past games. All I get is a black screen in the video window. I get the Play screen for a fraction of a second then it goes black. Thanks.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

A network error... Did you try to disable Adblock+ on that page?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Can you click ctrl + shift + i and check if there are any video related errors in the Console?

Hữu ích?

more options

It appears there may be an error. Below is a screenshot of what I get when I do that.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

A network error... Did you try to disable Adblock+ on that page?

Hữu ích?

more options

That seems to have been the issue. The videos play now. I'm curious why it worked with ABP using V89 but not with V92. At any rate it works now. Thank you.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.