Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox 92.0.1 on Windows 10 performance problems

  • 4 trả lời
  • 2 gặp vấn đề này
  • 97 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Today I installed update 92.0.1 (64 bit) on Windows 10. Since then performance has been terrible on everything I do - typing, scrolling, opening a tab, etc, response time is measured in seconds and scrolling is very jerky. Other applications still work normally but Firefox is no longer acceptable.

Giải pháp được chọn

Disabling hardware acceleration solved the problem. Many thanks.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

more options

Performance is normal in Troubleshoot mode. Curious, since I did not change anything (intentionally) while updating.

more options

Giải pháp được chọn

Disabling hardware acceleration solved the problem. Many thanks.

more options

That was very good work. Well Done.