Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how to remove a file that "contains a virus or malware" from notifications

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1335 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi mfran2002

more options

Hi all, I should remove the notification that always appears on firefox opening.

"this file contains a virus or malware"

I'm sure I have no more this file on my system (even scanned by my antivirus) but this message still appears every time

how can I clean up?

find attached the screenshot

many thanks!

Hi all, I should remove the notification that always appears on firefox opening. "this file contains a virus or malware" I'm sure I have no more this file on my system (even scanned by my antivirus) but this message still appears every time how can I clean up? find attached the screenshot many thanks!
Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

excellent thank you Fred!!!

finally!

-)
Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

Web search: https://www.bing.com/search?q=produkey-x64.zip

This is not part of Firefox.

more options

ok, but I have downloaded and then soon removed

what I need now is: how I can remove that notification?

if I choose "remove from history" or "clear preview panel" the notification still remains there...

Được chỉnh sửa bởi mfran2002 vào

more options

Oh, sorry. Open the Download Manager <Control> J. Right-click on that entry and delete it.

more options

Giải pháp được chọn

excellent thank you Fred!!!

finally!

-)