Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

top sites 3 dots disappeared and there are no blank boxes to add a top site

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Mac book air -----I was able in the past to add a new website to top sites in Firefox but they disappeared. In addition there are no blank boxes so I can add a website instead new boxes appear even if I dismiss them. Thank you

Mac book air -----I was able in the past to add a new website to top sites in Firefox but they disappeared. In addition there are no blank boxes so I can add a website instead new boxes appear even if I dismiss them. Thank you

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

You can hover an existing tile and click the three dots to open the menu and edit tile to replace an exiting tile.