Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox auto-refilling wrong password

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

hello, Firefox is auto-saving the correct site password but then when I submit the login it automatically recoverts it to a different shorter password so I can't login. I have tried clearing my cookies and cache and even turning auto-fill off but still have this issue of it autofilling the wrong password regardless if the right password for the site is stored or if auto-fill is off..

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Some websites update/modify the password field before submitting the form for some reason (maybe they want to disrupt storing the password).

You can possibly edit the password in Lockwise and create a login block exception for this origin (protocol and hostname) to prevent Firefox from updating the stored password.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.