Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Кривой шрифт на страницах

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 63 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi vdrochuk

more options

Всем привет. Почему-то абсолютно на всех вебстраницах шрифт выглядит максимально уродливо. Где то полутонкие буквы, где то они и вовсе съезжают друг на друга. В некоторых местах длинный дефис превращается в "Ч". С шрифтами игрался, ничего не помогло. Попробовал еще пару браузеров - там все нормально. На скриншоте пример из firefox и из другого браузера.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Здесь есть кто-то?

Hữu ích?

more options

Попробуйте вписать about:config в строку URL и установить следующие параметры:

  • gfx.font_rendering.cleartype_params.rendering_mode = 5
  • gfx.font_rendering.cleartype_params.enhanced_contrast = 1

Hữu ích?

more options

Is the same font used for this text or are that different fonts (which fonts) ?

You can right-click and select "Inspect Element" to open the built-in Inspector with this element selected.

You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

Hữu ích?

more options

TyDraniu said

Попробуйте вписать about:config в строку URL и установить следующие параметры:
  • gfx.font_rendering.cleartype_params.rendering_mode = 5
  • gfx.font_rendering.cleartype_params.enhanced_contrast = 1

К сожаление не сработало(

Hữu ích?

more options

cor-el said

Is the same font used for this text or are that different fonts (which fonts) ? You can right-click and select "Inspect Element" to open the built-in Inspector with this element selected. You can check in the Rules tab in the right panel in the Inspector what font-family is used for selected text. You can check in the Font tab in the right panel in the Inspector what font is actually used because Firefox might be using a different font than specified by the website.

(1 img) Используемый шрифт является Arial т.е. выставленный по умолчанию. (2 img) Самое интересное то, что при выставление стиля iltalic, кривые символы пропадают. Ощущение, что именно в шрифте arial какой-то косяк с кодировкой...

Hữu ích?

more options

Проблема решена переходом на другой браузер. Всем спасибо.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.