Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

FIrefox causing DNS leaks!

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi goeca

more options

I AM using VPN and I found Firefox is leaking DNS, as it doesn't happen in another browser. I read it is caused by automatic updates: https://www.reddit.com/r/privacy/comments/2e20ni/firefox_dns_leak/ I tried to disable automatic updates by flipping this value: "app.update.auto" in about:config to false. But it did not help.

Can you please help me to fix this, I don't know what it's causing it...

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

That Reddit thread is from seven years ago. Did you verify that you still see this ?

You appear to be using Firefox from the Ubuntu repositories, so updating is controlled by Ubuntu software management.

Hữu ích?

more options

cor-el said

That Reddit thread is from seven years ago. Did you verify that you still see this ? You appear to be using Firefox from the Ubuntu repositories, so updating is controlled by Ubuntu software management.

First thank you for the answer!

Yeah, I AM seeing this for awhile! I was unable to solve this with my VPN provider.

I have no idea why this is happening, I didn't even know that browser can override systems dns.

Correct I AM on Ubuntu, what Firefox concerns: I AM on latest 91.0.2 and I tried reinstalling Firefox, also happens even with no addons!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.