Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Closed captions on HBOMax are appearing 50-60 seconds before the actual audio

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
more options

When streaming "Cry Macho" on Windows 10, Firefox 92, with closed captions turned on, the captions appear on the screen 50-60 seconds prior to the actual audio. Tried the same with Chrome and it worked as it should so I guess it is a Firefox problem. Please advise.

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.