Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

cannot translate german to english on ebay.fr

  • 4 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

translate

Tất cả các câu trả lời (4)

more options

I would expect to see French on ebay.fr and not German.

Are you using an extension to translate those page ? Doesn't your translate extension has an auto-detect option ?

You can search the Add-ons website for a 'translate' extension that works better for you.

Hữu ích?

more options

thank you,am brit expat,I live in France + buy from Ebay france +puchase items from European Union, I do not need french translated (am bilingual)One of my faourite sellers is in Germany,the page comes up in French but his part of the lower page with decriptions+shipping instructions are in German.Since the last update of Firefox am unable to translate German,despite downloading Firefox "addons".have tried downloading from internet too.Any suggestions please,?

Hữu ích?

more options

Can't you select this text and translate this selection ?

You can possibly paste the text in Google Translate


Can you post a link to a publicly accessible page (i.e. no authentication or signing on required)?

Hữu ích?

more options

Have you tried opening your profile on that website and selecting a language?

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.