Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Language compatibility issue on chrome os

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 19 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi bluemoon7744

more options

I installed linux firefox by this instruction: https://support.mozilla.org/en-US/kb/run-firefox-chromeos?utm_source=www.mozilla.org-firefox-browsers-chromebook&utm_medium=referral&utm_campaign=seo

and Korean website looks like the screenshot.

I tried setting Chromebook default language on Korean and English, and browser settings set on Korean and English for each. Nothing worked.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

You see little boxes with the hex code of the character if there isn't a font installed that covers this Unicode range or Firefox doesn't find it.

Does this work properly in other browsers ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Giải pháp được chọn

You see little boxes with the hex code of the character if there isn't a font installed that covers this Unicode range or Firefox doesn't find it.

Does this work properly in other browsers ?

Hữu ích?

more options

It worked properly on any other non-linux application.

But I searched and followed the instruction of how to install fonts for chrome-os-linux: https://www.linuxmadesimple.info/2020/09/how-to-install-custom-fonts-on.html

and it's immediately solved. Thanks!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.