Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Problem syncing android with windows

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

Hi,

I have firefox in my pc and in android, both with the same account and it has been working fine until recently when I noticed that all my bookmarks, suggestions and history disappeared from my pc. I checked if I have the last version, logged out and in again and tried forced syncing and nothing changes. Any idea why can this happen all of a sudden?

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.