Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Add/sync device

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 38 lượt xem
more options

I am trying to add my phone as a device. The first step is to open the QR reader in my android Firefox app, but I'll be damned if I can find it. I have gone into the settings menu to "Turn on sync" but that doesn't show anywhere. What am I missing? Thanks to all.

I am trying to add my phone as a device. The first step is to open the QR reader in my android Firefox app, but I'll be damned if I can find it. I have gone into the settings menu to "Turn on sync" but that doesn't show anywhere. What am I missing? Thanks to all.
Đính kèm ảnh chụp màn hình