Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

firefox cant play audio via bluetooth headset

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 49 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

On firefox all sounds coming via laptop speaker only, cant use bluetooth headsets. Tried couple of things, connect bluetooth before starting firefox or connect bluetooth after firefox starts. Results same, any audio coming only via laptop speaker. I can use bluetooth headsets on other browser or audio/video player.

I also have firefox devloper edition, it also behave same.

Firefox version 92.0 (64-bit) OS : pop-os 21.04

Found similar question : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1275088

On firefox all sounds coming via laptop speaker only, cant use bluetooth headsets. Tried couple of things, connect bluetooth before starting firefox or connect bluetooth after firefox starts. Results same, any audio coming only via laptop speaker. I can use bluetooth headsets on other browser or audio/video player. I also have firefox devloper edition, it also behave same. Firefox version 92.0 (64-bit) OS : pop-os 21.04 Found similar question : https://support.mozilla.org/en-US/questions/1275088

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

On Windows, Firefox sends output to the system's current output device, so if I want to switch Firefox from speakers to headset, I use the system-level audio output device selector. Not sure whether that is relevant to Linux.

more options