Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox Sync not working

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Hello,

Today is my first day back in the office after the pandemic; in preparation I set up a Firefox account at home and turned on syncing but it doesn't seem to have worked upon logging in at work.

Within the "Connected Services" section it shows two desktop computers which seems right (one at home, one at the office) but I don't have any saved passwords nor open tabs etc that I was expecting on the office PC. I get the option to "Send tab to device" but there are no synced tabs in there to open.

Can anyone help? I'm at a loss.

Thanks

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.