Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Some sites show the font Helvetica instead of Arial.

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 6 lượt xem
more options

Some websites that I use display the font Helvetica insead of the intented font. I only have this problem on Firefox. I do not have Helvetica installed, my default fonts (including advanced settings) are set to Arial. How could I fix this? I had provided 2 screenshots with Firefox and Chrome to see the difference.

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.