Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

black frames

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 7 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi TyDraniu

more options

Hellow

How avoid the new uggly black frames that eppears in some windows in Firefox?

Zum besseren Verständnis: wie kann man die hässlichen, breiten, schwarzen Umrahmungen, die neuerdings in Firefox an verschiedenen Fenstern erscheinen, wieder weg kriegen?

Thank you very much

mit freundlichen Grüssen


Ralph Mangen

Giải pháp được chọn

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Can you attach a screenshot showing these ugly frames?

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Here is an example

Hữu ích?

more options

Open Firefox Settings -> General -> the Colors... button -> Override the colors specified by the page with your selections above -> and select Never.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.