Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

reset défault browser

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

Hello, I am using Firefox 92.0 (64 bits) with windows 10. For some time now I have been regularly annoyed by the default reset of my browser in favor of Edge. A notification said, "An app has caused a problem with your default browser setting, so Microsoft Edge has been reset." Do you know this problem? Is there a solution? Thank you Nathalie

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Probably adware from Microsoft. Try asking here: https://support.microsoft.com

http://answers.microsoft.com/en-US/windows/forum/windows_10

Please let us know what happens.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.