Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

How do I add extensions up there?

  • 1 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 31 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

I am trying to add a new extension but it does not add it to the bar's right side with others. There is no direct option to do that. How do I add redux to that place?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Giải pháp được chọn

Not all extensions come with a toolbar button and I think that this extension extends the Firefox developer tools with an extra Redux menu item, so try to open the Web Console or Browser Console to check this out.

Did you read the Redux docs and FAQ pages to see how it works and how you use it ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (1)

more options

Giải pháp được chọn

Not all extensions come with a toolbar button and I think that this extension extends the Firefox developer tools with an extra Redux menu item, so try to open the Web Console or Browser Console to check this out.

Did you read the Redux docs and FAQ pages to see how it works and how you use it ?