Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox container tab

  • Không có trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 1 lượt xem
more options

I am using different container/color tab for opening stories on Medium. Somehow the google script used by Medium website is able to figure out that am logged in as a user on my main tab. If in the same tab container, I go to google.com/gmail.com, it asks me to sign in. How can we avoid this?

Đính kèm ảnh chụp màn hình

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.