Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Spell Check Not Working

  • 6 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 11 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi FredMcD

more options

layout.spellcheckDefault is set to 1 The "check your spelling as you type" check box is checked. I have an English (GB) language pack add on installed. When I left right click in a multiline text entry box, there's no option to select languages.

Tất cả các câu trả lời (6)

more options

Left-click is a command. Right-click for the options.

Hữu ích?

more options

Quote: I have an English (GB) language pack add on installed.

It seems you installed the en-GB language pack and not the en-GB dictionary. This is a misunderstanding we regularly see happen. Note that the en-GB Firefox version doesn't come with a dictionary and you need to install one yourself.

You can look here for dictionaries:

Note that for spell check you need a dictionary. A language pack provides string translations for the user interface.

You can see which dictionary is selected if you right-click in a text area and open the Languages sub menu. At least one dictionary should be installed and have a check mark to indicate that it is selected.

You can check on the about:config page that layout.spellcheckDefault is set to 1 (multi-line) or 2 (single-line).

Được chỉnh sửa bởi cor-el vào

Hữu ích?

more options

FredMcD said

Left-click is a command. Right-click for the options.

Sorry, I meant right-click, but it still doesn't give any language/spell-check options.

Được chỉnh sửa bởi eugbug1 vào

Hữu ích?

more options

In an input box, like the Post A Reply box in the forum, do a right-click. What options are listed?


Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link}

A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Hữu ích?

more options

FredMcD said

In an input box, like the Post A Reply box in the forum, do a right-click. What options are listed? Start Firefox using Troubleshoot(Safe) Mode {web link} A small dialog should appear. Click Start In Troubleshoot(Safe) Mode (not Refresh). Is the problem still there?

Thanks Fred. The problem was that I was using an English language pack ad-on rather than a dictionary.

Hữu ích?

more options

I take it all is well now?

Hello,

I am glad to hear that your problem has been resolved. If you haven't already, please select the answer that solves the problem. This will help other users with similar problems find the solution.

Thank you for contacting Mozilla Support.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.