Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

Firefox version 92, pdf files will download, but not print

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 8 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Dave Wirth

more options

Firefox version 92, pdf files will download, but not print

Giải pháp được chọn

Do you mean that you can't print a PDF file you downloaded from internet ?

Can you open such a downloaded PDF file in a Firefox tab and pint the file that way or open the file in Firefox instead of saving the file to your computer ?

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 1

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Hey there!

I would recommend you to do the following.

1) Check your print settings on your computer

If it still does not work see the link below on ways to solve printing problems on Firefox:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/fix-printing-problems-firefox

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Do you mean that you can't print a PDF file you downloaded from internet ?

Can you open such a downloaded PDF file in a Firefox tab and pint the file that way or open the file in Firefox instead of saving the file to your computer ?

Hữu ích?

more options

I thank Bithia and Cor-el for their replies .

The problem was in my computer settings, not Firefox.

Thanks again for your help

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.