Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

I can't get rid of my history.

  • 3 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 5 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi Bithiah

more options

I'm using Waterfox. I can't get rid of my history. I thought I erased it, but it's still there!

Giải pháp được chọn

Hey there!

For ways to delete your browing history, please visit the following:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (3)

more options

Giải pháp được chọn

Hey there!

For ways to delete your browing history, please visit the following:

https://support.mozilla.org/en-US/kb/delete-browsing-search-download-history-firefox

Hope I helped!

Kind regards,

Bithiah

Hữu ích?

more options

Thank you! I could it

Hữu ích?

more options

No problem! Glad it worked!

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.