Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

No way they deleted all my bookmarks despite asking em to sync for this reason for yuears

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi cor-el

more options

Instead of cloning bookmarks I decide to listen to firefox new technology and their asking for sync all the time, i sync i restart firefox and I don-t have my bookmarks anymore how do i recover them where is my site history where are my passwords why man, just make it cLEAR PUT IT IN CAPS DONT SAY U CANS AVE YOUR BOOKMARKS AND THEN SAY ACTUALLY U CANT

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

Restarting Firefox -- if you mean doing a regular exit/start -- should not affect your bookmarks or history. Could you explain in more detail what you did?

Hữu ích?

more options

Note that syncing the bookmarks can take considerably time and isn't finished instantly, so if you closed Firefox immediately then it is likely that the initial sync hadn't finished yet.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.