Tìm kiếm hỗ trợ

Tránh các lừa đảo về hỗ trợ. Chúng tôi sẽ không bao giờ yêu cầu bạn gọi hoặc nhắn tin đến số điện thoại hoặc chia sẻ thông tin cá nhân. Vui lòng báo cáo hoạt động đáng ngờ bằng cách sử dụng tùy chọn "Báo cáo lạm dụng".

Learn More

how do I remove Amazon from the drop down menu that appears when I click on the search toolbar?

  • 2 trả lời
  • 1 gặp vấn đề này
  • 3 lượt xem
  • Trả lời mới nhất được viết bởi jonzn4SUSE

more options

I just reinstalled Firefox. There was a "search with amazon.ca" at the bottom of the options when I clicked on the search toolbar. (This was not a suggested search engine on the bottom row, with the other search engines -- it was popping up with the list of websites I visit.)

I deleted Amazon.ca from the list of suggested search engines and now instead of "search with Amazon.ca" it simply shows "Amazon.ca Low prices fast shipping" in its place and I can't seem to get rid of this. And I want this gone for a number of reasons, the least of which is that it takes me to Amazon.com where I don't even have an account.

Giải pháp được chọn

Just mark it as resolved.

Đọc câu trả lời này trong ngữ cảnh 👍 0

Tất cả các câu trả lời (2)

more options

okay, it looks like I stumbled across the solution, though I don't know what I did. Not sure how to delete this question.

Hữu ích?

more options

Giải pháp được chọn

Just mark it as resolved.

Hữu ích?

Đặt một câu hỏi

Bạn phải đăng nhập vào tài khoản của bạn để trả lời bài viết. Vui lòng bắt đầu một câu hỏi mới, nếu bạn chưa có tài khoản.